Byggstädning i Stockholm

Efter ett byggprojekt kommer byggstädning, det är sedan gammalt! Vi på Neonia erbjuder byggstädning från renoveringar, omfattande ombyggnationer eller nybyggnationer av kontor, lokaler och bostäder. En välgjord byggstädning är väldigt viktig, framför allt för att skapa en hälsosam miljö med bra luft.  

Vi städar efter bygget!

Byggstädning är ofta ganska krävande, man behöver röja undan och återvinna material och få bort skadligt damm osv. Det krävs god planering och vi rekommenderar därför att du planerar in byggstädningen redan när du börjar renovera. Låt oss ta hand om din byggstädning, så får du tid över att lägga på er kärnverksamhet istället!

Byggstädningen omfattar:

  • Grovstädning när byggarbetet är klart

  • Avlägsning av damm

  • Avtäckning av skyddade möbler, samt golvskydd.

  • Fönsterputsning av fönsterrutor samt mellanglas.

  • Slutstädning efter att byggarbetet är utfört

  • Vid behov utför självklart också sanering och desinfektion av ytor.

Vi utför byggstäd i hela Stockholm

Vi på Neonia hjälper byggföretag och andra företag samt privatpersoner, med byggstädning i hela Stockholm. Inget jobb är för stort eller för litet för oss. Det är alltid lika viktigt med en noggrann städning efter renovering, nybyggnad- eller ombyggnation, både för att få resultatet av renoveringen att komma till sin rätt, men också för att skapa en bra miljö från start.

Service-ID för säker byggstädning

Det är obligatoriskt för alla auktoriserade serviceentreprenörer att inneha Service-ID. Eftersom vi på Neonia är ett auktoriserat serviceföretag och tar säkerhet på stort allvar, bär alla våra anställda Service-ID i form av ett identitetskort med personbild. Detta ska finnas till hands på alla våra anställdas arbetsuppdrag.

Behöver du byggstädning?

Begär offert snabbt och enkelt online:

Offertförfrågan
Läs våra avtalsvillkor för företag